Loading...
Wonen

Het gevaar van een lekkende batterij

Het gevaar van een lekkende batterij

Ongelukjes kunnen gebeuren, zo ook met batterijen. Soms gaat er wat mee mis ín een apparaat of gaat een goedkope batterij lekken door het opladen ervan. Hier moet je erg voorzichtig mee zijn en je moet ze niet zomaar bij het normale afval gooien. Ik leg je graag uit waarom.

Brandwonden

Alle batterijen bevatten schadelijke stoffen. Het is nooit goed als deze gaan lekken. Zo bevatten alkalinebatterijen een gevaarlijke geleidingsvloeistof. Wanneer deze vloeistof in contact komt met je huid, ogen of slijmvliezen kan dit brandwonden veroorzaken. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Zorg dus dat je lekkende batterijen op een veilige manier in een plastic zakje weet te krijgen om deze daarna te recyclen. Ook andere batterijen zoals zink-koolstofbatterijen kunnen bijtende stoffen bevatten die je kunnen verwonden. Lithiumbatterijen zijn wat dat betreft het meest veilig maar kunnen wel de huid irriteren.

Recyclen

Een lekkende batterij kun je dus zeker niet blijven gebruiken en moet je op een veilige manier recyclen. Het recyclen van batterijen is erg belangrijk, juist om deze gevaarlijke stoffen. Wanneer je lekkende batterijen óf hele batterijen bij het normale afval gooit kunnen deze schadelijke stoffen in de lucht, de grond of in water terecht komen. Waar het schadelijk is voor het milieu, dieren en mensen. Planten en dieren kunnen hier dood van gaan en mensen kunnen er ziek van worden. Daarnaast gaat ons normale afval door een bepaald proces waar batterijen niet tegen kunnen. Zo wordt het eerst verzameld in grote containers waar een hele batterij beschadigd kan raken en ook kan gaan lekken. Daarna gaat afval in een grote pers waar het afval onder hoge druk wordt samengeperst. Een batterij gaat vrijwel zeker kapot in deze pers. Daarnaast kunnen batterijen in de brand vliegen onder hoge druk. Dit is natuurlijk enorm gevaarlijk.

Door batterijen op de juiste manier te recyclen kun je al deze gevaren makkelijk voorkomen.